„Fil kavramını bilmeyen fili göremez“
Copyright © Her türlü hakkı mahfuzdur. Made By Tufan. Kullanım şartları  | Copyright açıklaması
Home.Ben....Pencerem.Yaslılar.Çocuk, Genç ve Aile.Iletisim.
Prof. Meehan
Home
Yaşlılıkta Sağlık, Hastalık ve Bakıma Muhtaçlık
Engelli
Demans
Kronik hasta
Yaşlandıkça akut hastalıkların yerine kronik hastalıklar geçiyor. Ayrıca „multimorbidite“, yani 2 veya daha fazla hastalığa sahip yaşlılar çoğalıyor.
Hekimin „ek“ görevi
Kronik hastalar çoğalacak
Sosyal güvenlik en büyük problemimiz olacaktır. İş, sağlık, emeklilik ve kaza sigortalarının yanına „sosyal bakım sigortasını“ eklememiz gerekmektedir.
Sosyal Bakım Sigortası
Bakıma muhtaç yaşlıların çoğalması, bakıma muhtaçlığı „sosyal problem“ haline getirmiştir. Sosyal politikalar, bu sorunu ele almak ve çözüm bulmak zorundadır. Bakıma muhtaç kişiler, devletin koruyucu kanatları altına alınmalıdır.
Sosyal sistemi zorlayan sorunlar
„Çocuksu düşünce“ dedik, „çocukça yap“ demedik: Bayan hekimden şehir planlaması
Sağlık sisteminin yükü ağırlaşmaktadır. Tıp farklı bir sima kazanmalıdır. Tedavisi olmayan kronik hastalıklarda hekimler tedavi yerine, hastalığı yavaşlatmak, acıları dindirmek, hastalığı katlanılır hale getirmek ile yaşlılara yönelik yeni görevler üstlenmelidir. „Aile Hekimliği“ bu bağlamda iyi bir adrestir.
„Disiplinler arası işbirliği“ ve „gerontolojik bakış“ olmadan yaşlılık ile ilgili sorunlar çözülemez.